Försäkringar

Din privata försäkring gäller inte när du är i ett uppdrag!

Riksförbundet RGMF har förhandlat fram en unik försäkring som täcker: Ansvar-, förmögenhetsskada, överfall och kris för Ställföreträdare.
Från 1 januari 2022 ingår även 3-års efterskydd efter avslutat ställföreträdarskap. Enligt lag är man ansvarig i 3 år efter avslutat åtagande.

Ansvar, Förmögenhetsskada, Överfall, Kris
Försäkringsgivare: Ålands försäkringsbolag genom försäkrings­mäklare Benefit Provider den enda försäkring som idag täcker 10 mkr/skada. Vid olycka kontaktar du försäkringsbolaget som åtar sig att utreda, förhandla, föra talan och betala din huvudman som ställt skadestånd på dig.

Olycksfall- och Kris­försäkring Försäkrings­givare: if
Försäkringarna träder i kraft om olycka inträffar när du är i ditt uppdrag.

Eftersom din privata försäkring inte täcker skador som orsakas när du är i ditt/dina uppdrag är det otroligt viktigt, och för din säkerhet, att teckna försäkringarna.

Hur du kan teckna försäkringarna och till vilken kostnad samt mer information hittar du på RGMF

Välj rätt försäkring!
Du ska alltid känna dig trygg när du är i ditt/dina uppdrag, teckna försäkring som gäller om olyckan är framme!

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Din privata försäkring gäller inte!

Alltid redo!

Ställföreträdare / Gode Män och Förvaltare